BILDA AKTIEBOLAG

Vill du bilda företag ensam eller med fler samt ha en tydlig skiljelinje mellan ditt företag och dig som person? Då kan ett aktiebolag vara en möjlig bolagsform för dig.

 

När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 50 000 kronor i aktiekapital (publika aktiebolag minst 500 000 kronor). Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Sådan egendom kallas för apportegendom och ska ha värderats av revisor.

 

Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare, fysiska eller juridiska. Vad som kännetecknar ett aktiebolag är att ägarna har ett begränsat ansvar för bolagets verksamhet. En aktieägare riskerar i princip bara det kapital som han eller hon har tillskjutit bolaget och är i övrigt skyddad.

 

Ett aktiebolag är normalt ett eget skattesubjekt som är skyldigt att deklarera för sina inkomster och betala skatt på sina vinster. Det här gör att skiljelinjen mellan ett bolag och dess ägare är mycket tydlig. Till och med i det minsta aktiebolag, där samma person är ägare, styrelseledamot och enda anställd, är man just anställd i sitt aktiebolag precis som vilken annan anställd som helst.

 

En grundregeln för ett aktiebolag är att det ska ha en revisor. Dock kan de flesta nybildade aktiebolag, samt de som är under en viss storlek, välja att inte ha revisor. Bolag som väljer att inte ha en revisor får inte uppnå minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

 

Fördelar med aktiebolag

  • En eller flera personer och/eller företag kan starta aktiebolag.
  • Aktiebolagets namn skyddas i hela landet.
  • Det är ett stort skydd för dig som privatperson, med en klar skiljelinje mellan företaget och dig som ägare.
  • Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman.

 

Är aktiebolag den bolagsform du anser passa dig bäst? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med bildandet av bolaget. Du också mer än välkommen att höra av dig till oss om du har eventuella frågor och/eller diskutera vad som är lämpligt för just dig.

OM SkaffaBolag

SkaffaBolag.nu skapades för att underlätta och effektivisera bolagsbildningar.

Oavsett om det gäller köp av lagerbolag eller hjälp och rådgivning vid nybildning av ett företag så kan vi hjälpa dig att förverkliga din dröm. 

 

 

 

 
© Copyright ©2020. SkaffaBolag 10000 AB org. nr 556931-2605 Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm

Search