BILDA BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Håller din hyresrätt på att ombildas eller är Ni minst tre personer som tillsammans vill köpa eller bygga ett hus med lägenheter för att erbjuda upplåtelse med bostadsrätt utan tidsbegränsning?

Då är bostadsrättsförening föreningsformen för er.

 

En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan tidsbegränsning. I föreningshuset ska det finnas minst 3 lägenheter för att kunna bilda en bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen ska ha en styrelse på minst tre personer som företräder medlemmarna. Dessa kan vara fysiska personer (privatpersoner) eller juridiska personer (företag). Då en bostadsrättsförening är bokföringsskyldig måste en årsredovisning och revisionsberättelse upprättas årligen. Styrelsen och revisorn väljs av föreningsstämman.

Medlemmarna i en bostadsrättsförening har inget personligt ansvar för föreningen utan det man riskerar är insatsen som man har betalat för bostadsrätten. Innan en bostadsrätt får upplåtas ska den finnas en ekonomisk plan registrerad hos Bolagsverket.

 

Är en bostadsrättsförening den bolagsform Ni anser passa er bäst? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med bildandet. Du också mer än välkommen att höra av dig till oss om du har eventuella frågor och/eller diskutera vad som är lämpligt för just dig.

OM SkaffaBolag

SkaffaBolag.nu skapades för att underlätta och effektivisera bolagsbildningar.

Oavsett om det gäller köp av lagerbolag eller hjälp och rådgivning vid nybildning av ett företag så kan vi hjälpa dig att förverkliga din dröm. 

 

 

 

 
© Copyright ©2020. SkaffaBolag 10000 AB org. nr 556931-2605 Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm

Search