BILDA EKONOMISK FÖRENING

Är Ni tre personer eller fler som vill starta en verksamhet tillsammans och främja ert ekonomiskt intresse utan personligt ansvar? Då kan en ekonomisk förening vara en möjlig företagsform för er.

 

En ekonomisk förening kräver minst tre medlemmar. Dessa kan vara både fysiska personer (privatpersoner) och juridiska personer (företag). Med en ekonomisk förening så har ingen av medlemmarna något personligt ansvar. Man riskerar därför inte att förlora en monetär insats men däremot vad man har satsat i form av tid och arbete.

Varje medlem i den ekonomiska föreningen ska betala en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift. I stadgarna ska det stå hur mycket medlemmarna ska betala. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen.

Syftet med en ekonomisk förening är att den ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Utbytet kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Det finns inget som hindrar att föreningen också främjar andra intressen än rent ekonomiska, så länge som det ekonomiska intresset dominerar.

Föreningen ska ha en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna samt en revisor som är kunnig för sitt uppdrag.

 

Är en ekonomisk förening den bolagsform Ni anser passa er bäst? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med bildandet. Du också mer än välkommen att höra av dig till oss om du har eventuella frågor och/eller diskutera vad som är lämpligt för just dig.

OM SkaffaBolag

SkaffaBolag.nu skapades för att underlätta och effektivisera bolagsbildningar.

Oavsett om det gäller köp av lagerbolag eller hjälp och rådgivning vid nybildning av ett företag så kan vi hjälpa dig att förverkliga din dröm. 

 

 

 

 
© Copyright ©2020. SkaffaBolag 10000 AB org. nr 556931-2605 Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm

Search