BILDA HANDELSBOLAG

Är Ni två eller fler som vill starta företag tillsammans och dela ansvaret?
Då kan ett handelsbolag vara en möjlig bolagsform för er.

 

Ett handelsbolag ska bestå av två eller flera bolagsmän, dvs delägare som kan vara antingen fysiska eller juridiska personer. Med fysiska och juridiska personer menas att delägarna kan vara både privatpersoner eller företag.

Det krävs inget startkapital vid bildande av ett handelsbolag och delägarna bestämmer själva vem eller vilka som har rätt att företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn.

Ägarna i företaget har obegränsat personligt ansvar. Detta innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Bolagsmännen har även ansvar gentemot och för varandra, dvs. ett solidariskt ansvar.

Bolagets namnskydd är begränsat till länet och firmanamnet måste innehålla ordet handelsbolag.

 

Fördelar med handelsbolag

  • Det finns inget krav på startkapital.

 

Är handelsbolag den bolagsform Ni anser passa er bäst? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med bildandet av bolaget. Du också mer än välkommen att höra av dig till oss om du har eventuella frågor och/eller diskutera vad som är lämpligt för just dig.

 

OM SkaffaBolag

SkaffaBolag.nu skapades för att underlätta och effektivisera bolagsbildningar.

Oavsett om det gäller köp av lagerbolag eller hjälp och rådgivning vid nybildning av ett företag så kan vi hjälpa dig att förverkliga din dröm. 

 

 

 

 
© Copyright ©2020. SkaffaBolag 10000 AB org. nr 556931-2605 Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm

Search