BILDA KOMMANDITBOLAG

Är Ni två eller fler som vill starta företag tillsammans men där en utav er är ytterst ansvarig? Då kan ett kommanditbolag vara en möjlig bolagsform för er.

 

Kommanditbolag är en form av handelsbolag med avvikande regler vad gäller ansvar och risk. Det är en bolagsform där två olika typer av ägare förekommer; en med begränsat ekonomiskt ansvar (kommanditdelägare) respektive en med obegränsat ekonomiskt ansvar (komplementär). Minst en ägare i kommanditbolaget måste vara en komplementär ägare. I övrigt är reglerna desamma som för handelsbolag.

Det finns många anledningar till varför företagsformen kommanditbolag kan vara ett bra alternativ. Ett exempel är i de fall en företagare inte vill bedriva enskild näringsverksamhet och inte heller vill bilda ett aktiebolag men ändå ha en juridisk person att bedriva näringsverksamheten i. I så fall bör företagaren själv bli komplementär och resterande bolagsmän kommanditdelägare.

Fördelar med kommanditbolag

  • Det finns inget krav på startkapital.

 

Är kommanditbolag den bolagsform Ni anser passa er bäst? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med bildandet av bolaget. Du också mer än välkommen att höra av dig till oss om du har eventuella frågor och/eller diskutera vad som är lämpligt för just dig.

OM SkaffaBolag

SkaffaBolag.nu skapades för att underlätta och effektivisera bolagsbildningar.

Oavsett om det gäller köp av lagerbolag eller hjälp och rådgivning vid nybildning av ett företag så kan vi hjälpa dig att förverkliga din dröm. 

 

 

 

 
© Copyright ©2020. SkaffaBolag 10000 AB org. nr 556931-2605 Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm

Search